< Koordinátor / Proč s námi? / Ing. Miroslav Michálek

Ing. Miroslav Michálek

Jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil jsem řadu let jako ekonom, organizátor vzdělávání a osvěty a ředitel Středisek integračních aktivit v organizacích pomáhajících osobám se zdravotním handicapem, kde jsem mohl zhodnotit svou vlastní zkušenost se zrakovým postižením. V roce 2000 jsem založil Okamžik, sdružení na podporu nejen nevidomých a do roku 2016 byl jeho předsedou a výkonným ředitelem.

Pomoc dobrovolníků dospělým lidem se zrakovým postižením jsem od počátku považoval za jednu z hlavních aktivit organizace. V současné době se jedná o v ČR první funkční a zároveň největší projekt, založený na systematické práci s dobrovolníky, kteří pomáhají této cílové skupině.

Sám jsem několik let vykonával práci koordinátora dobrovolníků, lektoroval jsem mnoho desítek výcviků dobrovolníků, podílel jsem se na metodické práci a kontrole fungování dobrovolnického programu v rámci celkového řízení organizace. Detailně znám úskalí individuální dobrovolnické pomoci klientům se zrakovým postižením „v terénu“ a co vše musí zvládnout koordinátor dobrovolníků pro zajištění bezpečného fungování dobrovolníků i klientů.

Dost času věnuji také publikační, propagační a osvětové činnosti. Vedl jsem semináře pro veřejnost, intenzivně jsem se věnoval propagaci v tisku i v médiích. Publikoval jsem řadu článků, osvětových brožur a knih, včetně beletrie. Rád naslouchám lidem a spolupracuji na smysluplných tématech.

Jsem členem týmu pro vzdělávání.

Více o mě a mé historii v dobrovolnictví na: www.miroslavmichalek.cz

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2023

Kontaktní
formulář