< Koordinátor / Proč s námi?

Proč s námi?

Zkušenosti, kvalita, důkladnost

V oblasti dobrovolnictví a dobrovolnických programů se pohybujeme více než 10 let. Máme bohaté zkušenosti se startem a rozvojem různých typů dobrovolnických programů, se vzděláváním a koordinací dobrovolníků i se specifickými potřebami klientů, pro které je dobrovolnická činnost určena. Známe dobře práci koordinátora dobrovolníků, její úskalí i pracovní a osobní potenciál, který chceme pomoci koordinátorům rozvíjet.

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Vede týmy pro zkoušky, vzdělávání i supervize koordinátorů dobrovolníků. Od roku 1999 se profesionálně pohybuje v dobrovolnických programech - zejména ve zdravotně sociální oblasti. Koordinátorům se systematicky věnuje od roku 2005. Jejích kurzů, seminářů a supervizí se zúčastnilo více jak 170 osob z 80 organizací (zdravotnických zařízení, neziskových organizací a vysokých škol). Více zde...

Mgr. Erika Panenková, PhD.

Její profesní zaměření psycholožky doprovází oblast dobrovolnictví od roku 2002. Vlastní zkušenosti s pozicí dobrovolnice a koordinátorky zhodnocuje v roli supervizorky dobrovolníků v různých typech programů. Působí také jako supervizorka koordinátorů dobrovolníků a je členkou lektorského týmu pro vzdělávání koordinátorů dobrovolníků. Více zde...

Mgr. Kateřina Štanderová

Má několikaletou zkušenost s pozicí koordinátorky dobrovolnického programu. Ve své diplomové práci zpracovávala téma Dobrovolnictví seniorů jako cesta k aktivnímu stáří. Absolvovala studijní stáž v programu Erasmus na Université de Picardie Jules Verne, Amiens ve Francii. Vede skupinové supervize dobrovolníků a supervize pracovníků v sociálních službách, působí také jako konzultantka dobrovolnického rozvoje, konzultantka v oblasti lidských zdrojů a mentorka. Více zde...

Ing. Miroslav Michálek

Je zakladatelem, prvním výkonným ředitelem a předsedou správní rady organizace Okamžik, z.ú.
V organizaci zaměřené na pomoc lidem se zrakovým postižením v Praze zhodnotil svou vlastní zkušenost se ztrátou zraku. Systematická práce s dobrovolníky v Okamžiku, kterou metodicky nastavil, je v současné době v ČR prvním funkčním a zároveň největším dobrovolnickým projektem zaměřeným na pomoc této cílové skupině. Více zde...

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2023

Kontaktní
formulář