< Koordinátor

Význam koordinátora pro kvalitu a bezpečí programu

Koordinátor dobrovolníků a jeho osobnost hraje hlavní roli v přípravě a realizaci dobrovolnických programů.

Dobrovolnictví je celosvětově ceněno jako projev zralého lidského a občanského postoje. Přínosy dobrovolnických programů se projevují zejména ve kvalitě mezilidských vztahů a podpoře kulturnosti prostředí, ve kterém žijeme.

Koordinátor dobrovolníků je klíčovou osobou v realizaci dobrovolnického programu. Jeho práce zahrnuje přípravu organizace na vstup dobrovolníků, nábor, výběr a školení dobrovolníků, řešení problematických situací a hodnocení přínosu programu.

Způsob řízení dobrovolnického programu je důležitý pro kvalitu a bezpečnost poskytovaných dobrovolnických služeb. Koordinátor je spojovacím článkem mezi dobrovolníky a klienty, mezi laickou veřejností, odborníky a vedením organizace a jeho činnost vyžaduje specifické manažerské dovednosti.

Kvalitní vzdělání koordinátora dobrovolníků musí odpovídat požadavkům oblastí, ve kterých působí. Rozdílné nároky na koordinaci dobrovolnictví jsou v oblasti zdravotní a sociální péče, v kultuře, práci s dětmi a mládeží, při mimořádných událostech a dalších.

Práce koordinátora dobrovolníků je od října 2014 oficiálně uznána jako profese a povolání, a má přesně stanovenou definici a náplň. Práce koordinátora je v Národní soustavě povolání (NSP) definována takto:

„Koordinátor dobrovolníků řídí specifické lidské zdroje – dobrovolníky a zajišťuje veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu." (Profesní kvalifikace 75-006-M Koordinátor dobrovolníků)

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2021