< Koordinátor / Vzdělávání

Vzdělávání koordinátorů dobrovolníků

Rozvíjíme vaše znalosti novým způsobem

Aktuální vzdělávací program pro koordinátory dobrovolníků je zaměřený hlavně na témata a problémy, se kterými se koordinátoři v praxi často setkávají a není je možno podrobně řešit na supervizích.

Tematické semináře jsou celodenní, jsou vedeny interaktivní formou, při které je možné problematiku objasnit na konkrétních situacích z praxe. Účastníci si tak mohou zpracovat specifika svého dobrovolnického programu.

Semináře vedou lektoři, kteří mají sami mnohaletou zkušenost s koordinátorskou rolí, s vedením dobrovolnických center a programů v nemocnicích nebo v sociálních službách, případně jsou experty v oblastech, na které jsou semináře zacílené.

Lektorský tým vede MUDr. Ivana Štverka Kořínková, semináře realizuje Dolvea Innovation s.r.o.

Registrace a organizace seminářů

Semináře jsou koncipované jako jednodenní vzdělávací akce v délce osmi výukových hodin po 45 minutách (tj. od 9:00 do 16:30 hodin).

Počet účastníků seminářů je omezen na 12 osob, minimální počet je 8 osob.

  • Na základě závazné přihlášky/registrace vám bude vystavena k proplacení zálohová faktura.
  • Vaše místo bude rezervováno po uhrazení zálohy.
  • Daňový doklad bude vystaven ke dni konání semináře.
  • Záloha může být vrácena pouze v případě písemného odhlášení účastníka nejméně 7 dní před dnem konání semináře.

Aktuální semináře

Připravujeme…

„Seminář se mi moc líbil. Téma bylo výborně vybrané, moc dobře zpracované a určitě velmi dobře využitelné i mimo pracovní prostředí.“

„Mluvili jsme o přístupu teď té nejmladší nastupující generace dobrovolníků, v čem jsou jiní a co je potřeba přijmout a na co se připravit, a to pro mě bylo hodně užitečné, abych si to vnitřně přenastavila a neměla zbytečné předsudky.“

„Díky semináři jsme si mohla uvědomit, že je velmi důležité přistupovat k dobrovolníkům podle toho, v jaké generaci se narodili. Rovněž jsem si tedy uvědomila, že ne všechny osloví stejné věci.“

 „Fajn byla typologie dobrovolníků podle generací... např. při tvoření náborových propagačních materiálů.“

Ohlasy k semináři Změny dobrovolnictví v čase nových generací

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2023

Kontaktní
formulář