< Koordinátor / Vzdělávání

Vzdělávání koordinátorů dobrovolníků
Rozvíjíme vaše znalosti praktickým způsobem

Vzdělávací akce, které nabízíme, mají charakter nadstavby nad základním vzděláním koordinátora dobrovolníků. Jsou zaměřené na detailnější vhled do témat a řešení problémů, se kterými se koordinátoři v praxi setkávají často a není možné je podrobně řešit na supervizích.

Tematické semináře jsou vedeny interaktivní formou, při které jsou využívány konkrétní situace z praxe a účastníci si mohou řešené téma zpracovat podle specifik svého dobrovolnického programu. Semináře jsou vedeny lektory, kteří mají zkušenost s dobrovolnickými programy ve zdravotnictví a ve zdravotně sociální oblasti a zároveň se dobře orientují i v konkrétním tématu. 

Lektorský tým vede MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Tematické semináře 2024 

TS1-24 Spolupráce mezi organizacemi při realizaci dobrovolnického programu ve zdravotnictví 

Termín: středa 28. února 2024 (podrobnosti v pdf…) NOVÝ TERMÍN!

Seminář je určen pro koordinátory dobrovolníků působící ve zdravotnických zařízeních, případně i pro kontaktní osoby na jednotlivých pracovištích. Je vhodný i pro koordinátory dobrovolníků vysílajících organizací spolupracujících na dobrovolnickém programu s poskytovatelem zdravotních služeb.

Obsahem semináře je praktická aplikace nových metodických doporučení zejména způsob práce se základní administrativou (dokument Administrativa PDZS), její význam pro sběr a evidenci dat a funkční nastavení smluvní spolupráce mezi vysílající a přijímající organizací v souladu s potřebami a možnostmi obou organizací (dokument TM1 Organizace a modely řízení PDZS).

TS2-24 Práce koordinátora s rizikovým dobrovolníkem

Termín: čtvrtek 4. dubna 2024 (podrobnosti v pdf…)

Seminář je zacílený na systém práce koordinátora s dobrovolníky, kteří jsou pro působení v konkrétním typu programu nevhodní nebo rizikoví. Budou probrány možnosti koordinátora a způsoby řešení konkrétních situací (např. odhalení rizikových motivů, odmítnutí dobrovolníka nevhodného pro určitou činnost aj.) ve vazbě na aktuální metodická doporučení (dokument TM3 Výběr, školení a podpora dobrovolníků PDZS). 

TS3-24 Motivace koordinátora dobrovolníků a její význam pro psychickou kondici

Termín: čtvrtek 7. listopadu 2024 (podrobnosti v pdf…)

Obsahem semináře je rozkrytí motivačních a demotivačních faktorů, možnosti práce s nároky, limity a vlastní kapacitou koordinátora a případnými rozpory mezi očekáváním a reálnou pozicí koordinátora dobrovolníků v organizaci.

TS4-24 Využití principu „SMART“ cílů v procesu plánování a realizace změn v dobrovolnickém programu

Termín: čtvrtek 28. listopadu 2024 (podrobnosti v pdf…)

Seminář je zaměřený na aplikaci principu „SMART“ cílů při plánování, implementací změn a řešení konkrétních situací ve vztahu k fázím vývoje dobrovolnického programu. Opírá se o nová metodická doporučení pro dobrovolnické programy ve zdravotnictví (dokument TM2 Fáze realizace PDZS).


Registrace a organizace seminářů

  • Semináře jsou koncipované jako vzdělávací akce v celkové délce 6 hodin, od 9:00 do 15:00 hodin.
  • Počet účastníků je maximálně 15 osob, minimální počet pro realizaci semináře je 10 osob.
  • Na základě závazné přihlášky/registrace bude zájemci vystavena k proplacení zálohová faktura, místo na semináři bude rezervováno po uhrazení zálohy. Daňový doklad bude vystaven ke dni konání semináře.
  • Záloha může být vrácena pouze v případě písemného odhlášení účastníka nejméně 7 dní před dnem konání semináře.

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2024