< Koordinátor / Supervize

Supervize koordinátorů dobrovolníků
Podporujeme vaši schopnost učit se ze zkušeností

Supervize jsou podpůrným nástrojem, umožňujícím koordinátorům sdílet zkušenosti se svými kolegy z podobně zaměřených dobrovolnických programů. Nabízená supervizní setkání jsou určena hlavně pro koordinátory působící v organizacích poskytujících zdravotní a sociální služby z celé ČR. Nejsou nastavena jako supervize v pomáhajících profesích, ale jako supervize koordinátorské role.

Supervize 2024

Pro koordinátory dobrovolníků jsou od roku 2024 realizovány případové supervize strukturované dle Bálinta

Jedná se o skupinovou metodu řešení problémů, kdy problémové příklady z praxe jednotlivých účastníků jsou podrobeny různým náhledům od členů skupiny. Předpokladem je předem promyšlené téma (konkrétní případ/kasuistika/situace), které účastník jako nositel tématu představí skupině (stačí informace v délce cca 3-5 minut). Supervizor pak provede skupinu jednotlivými fázemi supervize tak, aby výstupem bylo konkrétní doporučení, inspirace či nabídka řešení prezentované situace.

Registrace a organizace supervizí (podrobnosti v pdf…)

  • Délka supervizního setkání je 5 hodin (od 9 do 14 hodin).
  • Maximální počet účastníků na jednom setkání je 13 osob. 
  • Pokud máte zájem na supervizi aktivně řešit své konkrétní téma, zaškrtněte při registraci příslušné políčko v registračním formuláři u termínu supervize. Zájemci o prezentaci svého tématu budou seřazeni chronologicky dle pořadí došlé přihlášky. Doporučujeme přihlásit se nejdříve.
  • Skupina je otevřená pro setkávání začínajících koordinátorů s těmi zkušenými.  
  • Cena jednoho supervizního setkání je 1 331,- Kč včetně DPH (1 100,- Kč + 231,- Kč DPH).
  • Zálohová faktura k proplacení bude vystavena obratem na základě přijaté registrace závazné přihlášky, finální daňový doklad bude vystaven ke dni konání supervize.

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2024