< Koordinátor / Knihovna

Knihovna

Rozhovory, články a další zdroje informací

Aktuality

Následující dokumenty byly vytvořeny po roce 2020 a patří mezi aktuální pilíře dobrovolnictví ve zdravotnictví:

Souhrn hlavních výstupů z průzkumů a analýz realizovaných v letech 2021 – 2022 v rámci projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“.

Odkaz na stránky MZČR zde…

Dokument pdf zde… 

Metodické doporučení pro přípravu a realizaci dobrovolnického programu ve zdravotnictví – Věstník č. 17/2023 

Odkaz na stránky MZČR zde…

Dokument pdf zde… 

Metodická doporučení k dobrovolnictví ve zdravotnictví - komplexní metodika

Odkaz na stránky MZČR zde…


Něco z historie

Dobrovolnictví ve zdravotnictví v ČR má již více než dvacetiletou historii. Některé zajímavé i podstatné milníky a celkové souvislosti vývoje dobrovolnických programů v této oblasti jsou zachyceny v následujících dokumentech:

„O dobrovolnictví s Ivanou Kořínkovou“ – rozhovor, otázky a odpovědi, Respekt, 2009   

Dokument pdf zde… 

Rozhovor s MUDr. Ivanou Kořínkovou z časopisu Rovnováha, Zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče č. 1 - vyšlo 1. února 2011.

Dokument pdf zde… 

„Dobrovolník zvyšuje hodnotu zdravotnického zařízení“, rozhovor s MUDr. Ivanou Kořínkovou, časopis Sestra 2013

Dokument pdf zde… 

Výstupy ze 6 diskuzních kulatých stolů realizovaných v roce 2011 v rámci Evropského roku dobrovolnictví v projektu “Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče”

Cílem projektu bylo zhodnotit desetiletý vývoj zdravotně sociálních dobrovolnických programů v ČR v jeho klíčových oblastech. Byla zvolena forma facilitovaných diskuzí, kterých se zúčastnilo 132 zástupců všech skupin, které se na realizaci dobrovolnických programů v zdravotně sociální oblasti podílejí – tzn. zástupci státní správy (MZ ČR, MV ČR), sociálních odborů měst, managementu a zdravotnického personálu nemocnic a hospiců, koordinátoři dobrovolníků, zástupci pacientů a klientů, nestátních neziskových a pacientských organizací a dobrovolníků. Mnozí z nich jsou průkopníky, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj dobrovolnictví v ČR. I když už na svých pozicích v organizacích nejsou, patří jim i touto cestou velké poděkování.

Na všech kulatých stolech byly diskutovány přínosy, bariéry, rizika i náměty pro řešení problematických oblastí. Porovnání formulovaných doporučení z kulatých stolů s výstupy pozdějších průzkumů v oblasti dobrovolnictví ve zdravotně sociální oblasti v ČR (př. analýzy v projektu MZ – viz Aktuality) a se současnou situací v dobrovolnictví mohou ukázat na to, co se již v některých směrech podařilo udělat, potvrdit směr a setrvalý zájem o dobrovolnické programy a zároveň inspirovat pro další potřebné kroky. 

Prezentaci se souhrnnými výstupy v pdf najdete zde…

Sestřihy audiozáznamů diskuzí na šesti kulatých stolech doplněné fotografiemi a výstupy najdete zde… 

„Dobrovolně v nemocnici“ – sestřih videodokumentu natočeného v letech 2002 – 2004 v několika nemocnicích USA a ve FN v Motole

Videozáběry a rozhovory z USA vznikly v rámci zahraniční stáže MUDr. Ivany Kořínkové (Staré) v roce 2002 v Arizoně a Kalifornii, která byla zaměřená na získání informací a zkušeností s řízením dobrovolnických programů v nemocnicích. Dokument umožňuje porovnat dobrovolnický program ve FN v Motole v prvních letech po jeho vzniku s konceptem úspěšných a mnoho let fungujících dobrovolnických programů v USA.

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2024