Registrace na semináře

Závazně se přihlašuji na následující akce (zaškrtněte):

Semináře

Spolupráce mezi organizacemi při realizaci dobrovolnického programu ve zdravotnictví 

Práce koordinátora s rizikovým dobrovolníkem

Motivace koordinátora dobrovolníků a její význam pro psychickou kondici

Využití principu „SMART“ cílů v procesu plánování a realizace změn v dobrov. programu

* Jméno, příjmení, titul:

* Email:

* Telefon:

* Název organizace:

* IČO:

Poznámka k fakturaci:

Obchodní podmínky

  • Na základě závazné přihlášky/registrace vám bude vystavena k proplacení zálohová faktura.
  • Vaše místo bude rezervováno po uhrazení zálohy.
  • Daňový doklad bude vystaven ke dni konání akce.
  • Záloha může být vrácena pouze v případě písemného odhlášení účastníka nejméně 7 dní před dnem konání akce.
  • Účastník podáním této přihlášky dává souhlas s použitím svých osobních údajů (jméno, email, telefon) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro potřeby komunikace ohledně organizace semináře a k vystavení osvědčení o účasti. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům. Podrobné podmínky souhlasu jsou k dispozici zde.

* Položky označené hvězdičkou je třeba před odesláním vyplnit. Formulář je odeslán pouze, pokud se vám zobrazí stránka s poděkováním.

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2024