< Koordinátor / Proč s námi? / Mgr. Erika Panenková

Mgr. Erika Panenková, PhD.

Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultně UK v Praze a ve své diplomové práci jsem se zabývala tématem dobrovolnictví ve zdravotnictví, konkrétně předpoklady setrvání dobrovolníka v programu a organizací dobrovolnických činností ve zdravotnickém zařízení.

Na poli dobrovolnictví působím od roku 2002. Jako dobrovolnice mám zkušenosti s dobrovolnickou činností jak v sociální oblasti (léčebna dlouhodobě nemocných, domov důchodců), tak ve zdravotnictví (kojenecký ústav, nemocnice). V obou oblastech jsem pak působila i v roli koordinátorky dobrovolníků (Dobrovolnické centrum Kladno, Oblastní nemocnici Kladno). Dobrovolnické i koordinátorské zkušenosti mám také z Komunitního intervenčního psychosociálního týmu pro Středočeský kraj (tzv. KIP tým), ve kterém dobrovolníci působí při mimořádných událostech (např. povodních).

Jsem absolventkou psychoterapeutického výcviku a výcviku systemické supervize a koučování. Pracovala jsem jako psycholog Psychiatrického centra Praha, kde jsem se věnovala výzkumu v oblasti psychologie stáří. V současné době působím jako terapeutka a koučka.

Věnuji se supervizi dobrovolníků, vedu supervize v nemocnici, v programech pro seniory, v sociálním programu pro rodiny s dětmi, v dětském centru, v programu 5P a v canisterapii v různých typech zařízení.

Jsem členkou týmu pro vzdělávání a supervize koordinátorů dobrovolníků.

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2023

Kontaktní
formulář