< Koordinátor / O nás / Erika Panenková

PhDr. Erika Panenková, PhD.

Vystudovala jsem psychologii na Filosofické fakultně UK v Praze a ve své diplomové práci jsem se zabývala tématem dobrovolnictví ve zdravotnictví, konkrétně předpoklady setrvání dobrovolníka v programu a organizací dobrovolnických činností ve zdravotnickém zařízení. Jsem absolventkou psychoterapeutického výcviku a výcviku systemické supervize a koučování. Pracovala jsem jako psycholog ve Fakultní nemocnici v Motole (FNM), kde jsem se zaměřovala na dospělé pacienty (Centrum následné péče, onkologie, konsiliární tým paliativní a podpůrné péče pro dospělé pacienty FNM). Dále jsem pracovala v Národním ústavu duševního zdraví a v Psychiatrickém centru Praha se zaměřením na výzkum zdravého stárnutí. V současné době působím jako psycholožka, psychoterapeutka a koučka.

Jako dobrovolnice mám zkušenosti s dobrovolnickou činností jak ve zdravotnictví (kojenecký ústav, léčebna dlouhodobě nemocných, tak v sociální oblasti (domov důchodců). V obou oblastech jsem pak působila i v roli koordinátorky dobrovolníků (Dobrovolnické centrum Kladno, Oblastní nemocnice Kladno). Dobrovolnické i koordinátorské zkušenosti mám také z Komunitního intervenčního psychosociálního týmu pro Středočeský kraj (tzv. KIP tým), ve kterém dobrovolníci působili při mimořádných událostech (např. při povodních).

Vedu supervize dobrovolníků působících v nemocnicích, v programech pro seniory, v sociálním programu pro rodiny s dětmi, v dětském centru, v programu 5P a v canisterapii v různých typech zařízení.

V rámci projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ jsem působila jako lektorka v pilotním kurzu pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách, realizovaným Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2024