< Koordinátor / Proč s námi? / MUDr. Ivana Štverka Kořínková

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Dobrovolnickým programům, zejména ve zdravotně sociální oblasti, se profesionálně věnuji od roku 1999. Iniciovala jsem vznik nové koncepce psychosociální podpůrné péče pro děti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny na Klinice dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole (FNM). V jejím rámci pak vznikl první systémově řízený dobrovolnický program ve zdravotnickém zařízení. Ten byl původně zaměřený jen na podporu těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí, ale následně se uplatnil v celé FN v Motole a posloužil jako model pro další zdravotnická a sociální zařízení v ČR. Dobrovolnický program na klinikách pro dětské i dospělé pacienty jsem zpočátku koordinovala sama, po zapojení další koordinátorky jsem prosazovala vznik samostatného Dobrovolnického centra ve FNM.

V roce 2002 jsem absolvovala odbornou stáž v USA pod vedením PhDr. Arlene K. Schindler, mezinárodně uznávané propagátorky dobrovolnictví. V 10 nemocnicích v Arizoně a Kalifornii, jsem se zaměřila především na způsoby řízení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních, v komunitních centrech a univerzitách.

Zkušenosti a poznatky jsem zužitkovala při tvorbě dvou metodických doporučení MZČR pro zavádění a hodnocení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních v ČR.

Od roku 2005 se systematicky věnuji metodickému poradenství, vzdělávání a supervizím koordinátorů a dobrovolníků působících ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách v rámci celé ČR. Mých kurzů, seminářů a supervizí se zúčastnilo více jak 170 osob z 80 organizací (zdravotnických zařízení, neziskových organizací a vysokých škol). Tento typ služeb jsem rozvíjela tři roky v rámci Divize podpory zdraví v Consult Hospital, s.r.o., včetně realizace pěti běhů Certifikovaného kurzu pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolnických programů v systému zdravotní péče. V letech 2014 – 2017 jsem vedla středisko pro poradenskou a lektorskou činnost v oblasti zdrav.soc. dobrovolnických programů v AD VITAM o.p.s., ve které jsem spoluzakladatelem. Od roku 2018 realizuji všechny aktivity související s dobrovolnickými programy pod hlavičkou vlastní firmy Dolvea Innovation s.r.o. S týmem lektorů a supervizorů pokračuji v dlouhodobé spolupráci s řadou nemocnic a neziskových organizací  (viz Historie spolupráce).

Jsem konzultantkou a oponentkou řady studentských bakalářských a diplomových prací, zaměřených na dobrovolnictví. V období 2012 - 2016 jsem byla členkou pracovní skupiny pro dobrovolnictví ve zdravotnictví zřízené při Sekci pro kvalitu ve zdravotnictví MZČR.

Od roku 2019 jsem odborným garantem pro metodiku dobrovolnických programů ve zdravotnictví a členkou realizačního týmu projektu MZČR „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“.

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2023

Kontaktní
formulář